Rev. 11.01. 2006

OM BYAASEN SKIKLUB

 

Byaasen skiklub (BSK) ble stiftet 3. desember 1893. Klubben har ca. 850 medlemmer hovedsakelig fra nedre deler av Byåsen. Klubben driver aktiviteter innen disiplinene langrenn, skileik, hopp/kombinert og telemark.

 

Aktivitetene drives hovedsakelig fra BSK-hytta som er nyoppført etter brann i 2002. Hytta ligger i forbindelse med Byåsbakken  ved Ferista rett ovenfor Byåsen Butikksenter (se oversiktskart).

 

Adresse:

Byaasen Skiklub

Postboks 1173 Nyborg

7420 TRONDHEIM

 

E-post:

            fossline@online.no