Klubblogo    Hjem        Kontakt oss    27.08.2015  Deltakelse på turnering og cuper

Hvert lag kan få dekket turneringsavgift til 3 turneringer hvert kalenderår.

Lag som starter opp i løpet av høsten, får dekken 1 turneringsavgift den første høsten.

Store lag som spiller 5’er eller 7’er fotball kan i visse tilfeller få dekket utgiftene til to lag for hver av turneringene: De som spiller 5’er fotball kan få dekket utgiftene til to lag dersom de har mer enn 14 spillere. De som spiller 7’er fotball må ha mer enn 16 spillere for å få dekket utgiftene til to lag. Er spillertallet mindre enn det som er angitt her, dekker idrettslagen kun avgiften til ett lag. Laget kan imidlertid selv velge å betale for flere deltagende lag, eller for flere turneringer.

Det enkelte laget har selv ansvaret for å melde seg på turneringene. Mottatt faktura fra turneringen  skal sendes til kasserer i klubben. Dersom turneringsavgiften skal dekkes av lagets egen konto, skal dette opplyses.
Kasserer er:
Dorrit Lauritzen, e-post: dorritb@online.no


Klubben vil henstille trenerne til å ha en naturlig progresjon i antall turneringer og beliggenhet for disse i barne- og ungdomsfotballen, jf NFF reisebestemmelser for turneringer. Et hjelpemiddel i så måte kan være å sette opp en turneringsplan.

Eksempel på flerårig turneringsplan:

Årsklasse

Turneringer

Merknad

6 – 8 år

Julestjerna (innendørs) Tromsø -nov
Heggelia (Målselv) – juni
Bend it cup – Tromsø

5 er fotball
Turnering mange lag i Ulfstind deltar på – sosialt!

9 – 10 år

Julestjerna (innendørs) Tromsø
Slettaelva (kunstgress) Kvaløya
Heggelia (Målselv)
Bend it cup (Tromsø)

5 er fotball

11- 12 år

Altaturneringa (august)
Gratangen
Nordreisa
Heggelia
Tromsøturneringa

7 er, 11 fotball

13 – 15 år

Dana Cup
Piteåturneringa,
Skandia Cup
Norway cup
Romjulsturnering i Skarphallen

7 er, 11 fotballÅ få reise bort på turnering er sosialt, og for de aller fleste en stor opplevelse. Her er det fotball og idrettsglede i fokus, som er kjernen ved det å drive idrett. Man blir kjent med andre og vennskap dannes på tvers av klubber. I tillegg kan turneringer bidra til bedre samhold og vennskap innad i laget.

Klubben ønsker at foreldre/ støtteapparat respekterer målet for disse turneringene og kan delta på barnas/ ungdommenes og idrettens premisser. Vi ønsker at alle voksne som deltar skal være gode forbilder for barna. Dette gjelder både i forhold til oppførsel, språkbruk og holdninger under kamp og i forhold til øvrig sosialt samvær. Se også NFF’s foreldrevettregler.

 

03.01.2010 17:00


Skriv ut

 Tips en venn

Ulfstind, IL - Fotball, Postboks 5531, 9288 Tromsø, 9022  KROKELVDALEN
e-post: post@ulfstind.no