Rogaland Idrettskrets
Rogaland Idrettskrets
Funksjon Navn
Leder Asle Torland
Nestleder Heidi Jeanette Nygård
Styremedlem Janne Johnsen
May Brit Harestad Osaland
Petter Egil Seglem
Jahn Trygve Urrang
Varamedlem Solveig Rossebø Kalstad
Rune Manthey Løwehr
Organisasjonssjef Rune Røksund
Administrativt ansatt NIF/IK/BIK Kjersti Nordholm Kronstad
Org. administrator NIF/IK/BIK Rune Røksund
Hanne Thorgersen
Organisasjonsstruktur for Rogaland Idrettskrets
Organisasjonstype
Særkrets
Klubb
Idrettsråd
Region
Organiseringen i Norsk Idrett:

Se organisasjonskart