Rogaland Idrettskrets
Rogaland Idrettskrets
Funksjon Navn
Leder Asle Torland
Nestleder Åge Olsen
Styremedlem Anne Elisabet Askeland
Rune Manthey Løwehr
Heidi Jeanette Nygård
May Brit Harestad Osaland
Eivind Tysdal
Varamedlem John Arve Hveding
An Magritt Haugland Stendahl
Organisasjonssjef Rune Røksund
Administrativt ansatt NIF/IK/BIK Kjersti Nordholm Kronstad
Org. administrator NIF/IK/BIK Magnus Hansen
Rune Røksund
Hanne Thorgersen
Organisasjonsstruktur for Rogaland Idrettskrets
Organisasjonstype
Særkrets
Klubb
Idrettsråd
Region
Organiseringen i Norsk Idrett:

Se organisasjonskart