Klubblogo


  Søk i idrettsnorge:
  

    Hjem        Kontakt oss    09.10.2015  

Årsmøte 2015

Åsane Pistolklubb. Postboks 12 Nyborg. 5879 Bergen Åsane, 05, februar.2015 INNKALLING Årsmøte blir avholdt torsdag 05.03.2015 kl. 1900 i klubbens lokaler på banen i Jonahola. Den som ønsker spesielle saker tatt opp, eller har forslag til styret, må sende dette skriftlig til klubbens postadresse innen 19. februar. SAKSLISTE. 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling og saksliste. 3. Valg av dirigent, referent samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle årsmelding. 5. Godkjenne regnskap. 6. Behandle innkomne forslag og saker. 7. Fastsettelse av medlemkontingent. 8. Vedta budsjett. 9. Valg: a) Leder velges. b) Kasserer velges. c) 2. Styremedlem velges. d) Varamedlem 2 velges. e) Revisor velges. f) Valg av 3 medlemmer til valgkomitÚ + varamedlem. Saksdokumenter med evt. forslag henges opp på oppslagtavlen på pistolbanen seinest den 26, februar, 2015. Hilsen Styret Åsane Pistolklubb.

Julefelt 2014

Åsane pistolklubb inviterer til julefelt søndag 28.12.2014.
Stevnet starter ca kl. 10
Det vil bli halv løype, 5 standplasser.
------------------
Det serveres betasuppe med pølse.
------------------
Møt opp til en trivelig søndag i godt skytelag :)


Resultater Klubbmesterskap 2014

Resultatene fra Klubbmesterskapet finner du her.

  Flere nyheter Arkiv    
  Arrangement på banen 23.10.2014  
  Klubbmesterskap Åsane Pistolklubb 24.09.2014  
  Kurs-2014 24.09.2014  
  GrupperÅsane Pistolklubb, , Postboks 12 Nyborg, 5879  BERGEN
e-post: rla1952@yahoo.no