Klubblogo    Hjem        Kontakt oss    03.08.2015  Trening i Apnesfjellet fra november er formelt godkjent

Av Ragnar / LEO

Fredrikstad Kommune stiller seg positive til å bruke underetasjen i Apenesfjellet p-hus til løpetrening. Det var etter en interpellasjon fra Arbeiderpartiet at saken skjøt fart og som endte med at Teknisk utvalg sluttet seg til Rådmannens innstilling til utvalget den 25.8.

FIF kan dermed få dekt mye av sine behov for løpetrening på vinterstid og trene inne uavhengig av vær og føreforhold ute


PS 48/11 Interpellasjon - utleie av del av underetasjen i

parkeringshuset i Apenesfjellet til Fredrikstad Idrettsforening - FIF

Interpellasjon

Teknisk Utvalg, 25. august 2011.

Sak:

Utleie av del av underetasjen i parkeringshuset i Apenesfjellet til Fredrikstad

Idrettsforening, FIF.

FIF har levert et innspill til kommunedelsplanen for idrett. Et punkt i dette innspillet var om

kommunen kunne se om det var ledig kapasitet i parkeringshuset i Apenesfjellet til bruk for

trening, spesielt sprint. For å kunne drive med sprinttrening trenges det en bane på 150 mtr.

Da det ikke er noen friidrettshall i Fredrikstad er dette et godt alternativ, ikke bare for FIF men

også for WANG Toppidrett som nå har flyttet til Fredrikstad.

Etter samtale med leder i FIF Ragnar Kruse Madsen og Håvard F. Johansen ved WANG

Toppidrett er parkeringshusets underetasje vel egnet til formålet, noe som ble utprøvd i vinter.

De er begge klar over at en utleie av arealer ikke må komme på bekostning av behov for

parkeringsplasser. På nåværende tidspunkt er det store areal, spesielt i underetasjen, som

står ledig døgnet rundt.

Et utlån av arealer som ikke blir brukt vil imøtekomme idrettens behov på kort sikt og gi rom for

aktivitet. Om vinteren har FIF begrenset treningstid i Kongstenhallen hver uke, og med rundt

300 aktive utøvere blir det svært trangt om plassen.

Vi vil anbefale at rådmannen undersøker muligheten for utleie av ledige lokaler i Apenesfjellet

til FIF til bruk for sprinttrening. Utleiekontrakt må settes opp med de forbehold som er

nødvendig for at parkeringshuset skal fungere etter sin hensikt, bruk og varighet, men at

avtalen tar vare på idrettslagets behov.

Innstilling:

Rådmannen tar kontakt med FIF for å sette opp en leiekontrakt for utleie av del av

underetasjen i parkeringshuset Apenesfjellet til bruk for løpstrening. Behov på minimum 150

meter er nødvendig. Avtalen skal ivareta så vel kommunens som idretten interesser,

vedrørende behov og varighet.

For Fredrikstad Arbeiderparti

Odd Hasselgård

 

 

 

 

 

 

Teknisk utvalgs behandling 25.08.2011:

Det var 8 av 9 stemmeberettigede fremmøtte ved behandling av denne sak.

Rådmannens svar og innstilling:

Innstilling: Rådmannen tar kontakt med FIF for å sette opp en leiekontrakt for utleie av del av

underetasjen i parkeringshuset Apenesfjellet til bruk for løpstrening. Behov på minimum 150

meter er nødvendig. Avtalen skal ivareta så vel kommunens som idrettens interesser,

vedrørende behov og varighet.

Rådmannen har vurdert denne saken som følger:

Fredrikstad kommune er positiv til et slikt tiltak, og vil foreslå at det avtales møte med FIF med

sikte på å komme frem til en omforent leieavtale.

I en slik avtale må det tas forbehold om at det er mulig å tilpasse aktiviteten det søkes om til

kommunens parkeringstjenester slik at det ikke blir konflikter med brukere/leietakere.

Avtalen bør være for ett år av gangen og ha en oppsigelsestid som er tilpasset kommunens

bruk av anlegget.

Leiearealet vil omfatte deler av parkeringsanleggets underetasje.

Votering:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Teknisk utvalgs vedtak 25.08.2011:

Teknisk utvalg slutter seg til rådmannens innstilling.

 
08.09.2011 17:00


Skriv ut

 Tips en venn
  Flere nyheter i samme kategori Arkiv    
  www.fredrikstadif.no på Klubben Online 01.07.2015  
  Ny hjemmeside 30.04.2015  
  Følg FIF på ny hjemmeside 30.04.2015  
  Sentrumsløpet lørdag 25. april 2015 26.04.2015  
  Tulipanløpet lørdag 25. april 2015 26.04.2015  
  FIF stilte med syv lag under Østfoldstafetten - gull til damelaget 23.04.2015  

Fredrikstad IF - Friidrett, , Postboks 605, 1616  FREDRIKSTAD
e-post: post@fredrikstadif.no