Vestfold idrettskrets
Vestfold idrettskrets
Funksjon Navn
Leder Rolf Gunnar Haagensen
Styremedlem Trude Halvorsen
Jan Olav Hay
Torbjørn Wad Nilsen
Varamedlem Torbjørn Lia
Inger Ness
Tommy Svendsrud
Organisasjonssjef Bjørn Lauritzen
Administrativt ansatt NIF/IK/BIK Bjørn Lauritzen
Org. administrator NIF/IK/BIK Lisbeth Danielsen
Lars Martin Monsen
Plan og utviklingsleder Lars Martin Monsen
Økonomikonsulent Unni Wenche Granli
Organisasjonsstruktur for Vestfold idrettskrets
Organisasjonstype
Særkrets
Klubb
Idrettsråd
Komité
Utvalg
Annet
Bedriftidrettskrets
Administrasjon
Prosjekt
Region
Faggruppe
Organiseringen i Norsk Idrett:

Se organisasjonskart