Vestfold idrettskrets
Vestfold idrettskrets
Funksjon Navn
Leder Rolf Gunnar Haagensen
Nestleder Trude Halvorsen
Styremedlem Rune André Huseby
Inger Ness
Tommy Svendsrud
Varamedlem Morten Solum
Trude Tansø
Organisasjonssjef Bjørn Lauritzen
Administrativt ansatt NIF/IK/BIK Bjørn Lauritzen
Org. administrator NIF/IK/BIK Lisbeth Danielsen
Bjørn Lauritzen
Lars Martin Monsen
Plan og utviklingsleder Lars Martin Monsen
Økonomikonsulent Unni Wenche Granli
Organisasjonsstruktur for Vestfold idrettskrets
Organisasjonstype
Særkrets
Klubb
Idrettsråd
Komité
Utvalg
Annet
Bedriftidrettskrets
Administrasjon
Prosjekt
Region
Faggruppe
Organiseringen i Norsk Idrett:

Se organisasjonskart