Klubblogo


  Søk i idrettsnorge:
  

    Hjem        Kontakt oss    17.09.2014  

Ny heimeside frå januar 2013!

Førde IL hovudlaget har fått ny heimeside www.fordeidrettslag.nofrå januar 2013, og vi har også opna for online registrering og -betaling av medlemskontigenten. 

Klikk deg inn på www.fordeidrettslag.no heretter.

Lysa slått på i idrettsparken

Mot lysare tiderLysa er tent i idrettsparken

Omlag kl. 8 om morgonen torsdag 13. desember 2013 blei lysa i idrettsparken slått på for fyrste gong. No går det mot lysare tider for idrett og andre aktivitetar i Førde.

Førde IL ønskjer sine medlemmar og alle andre 

God jul og godt nytt år!
Meld deg på sommaridrettsskulen!

Sommaridrettsskulen 2012

FIL logo

Vi arrangerer sommaridrettskule dei 2 første vekene etter skuleslutt, veke 26 og 27. Tilbodet passar for alle barn f.o.m 1. klasse t.o.m. 7. klasse.

Sommaridrettskulen foregår på dagtid, alle vekedagar, kl. 09 - 15.

Aktivitetstilbodet er breitt og varierer litt frå år til år. Planen i år er m.a. bading, friidrett, kano, fjelltur, ballspell, klatring, dans, orientering, natursti og go-cart.

Vi organiserer gruppene etter alder. Det vil vere ca femten born og to leiarar i kvar gruppe.

Obs! Barn som normalt har behov for assistent på skulen, må ha med seg assistent også her.

PRISAR: Kr. 900,- pr. veke for 1 barn. For sysken nr. 2 og 3 er prisen kr. 700,- (Fyll ut eit skjema pr. barn dersom de skal melde på meir enn eitt barn)

Hugs å fylle ut e-postadresse tydleg. Praktisk informasjon, gruppeoppsett og aktivitetsplan blir sendt ut på e-post når påmeldings- og betalingsfristen er gått ut.

PÅMELDING

Påmeldings- og betalingsfrist: 18. mai. Påmelding er bindande!!

Last ned påmeldingsskjema (PDF) her

Last ned påmeldingsskjema (Word) herInnkalling til årsmøte

Førde IL - Innkalling til årsmøte 2012

FIL logoDet vert kalla inn til årsmøte i Førde IK torsdag 26. april kl. 19.00 i utstillingssalen i Førdehuset.

Årsmelding og rekneskap vert behandla samla for Førde IL sine særgrupper. Særgruppene må sørge for at minst eitt styremedlem er tilstades.

Førde IL sitt Toppidretts- stipend for 2011 vert kunngjort og vinnarar av Finn Friis Hafstad Minnefond sitt stipend vert kunngjorde. Utdeling av stipenda vert 17. mai.

Vanlege årsmøtesaker elles.

Frist for innsending av saker: Snarast.

Utlodding av sykkel frå Sporten Førde Sport AS.

Førde IL – styret –.Medlemsgiro for 2012

Nytt år, ny medlemsgiro

Medlemskort 2012Med eit nytt år er det og på tide med ny innbetaling av medlemskontingenten til Førde IL

Nedanfor kan du laste ned giroen med oppdaterte opplysningar om dei ulike særgruppene i Førde IL. Giroen vil og bli distribuert ut i postkassene.  Flere nyheter Arkiv    
  Arbeidet med parken er i gang! 04.01.2012  
  Idrettsparken er ferdig planlagt 09.12.2011  
  Turntalent viser seg fram 03.06.2011  
  Gravemaskinane kan snart vere i gang 30.05.2011  
  Sommaridrettsskulen 2011 03.05.2011  
  Protokoll frå årsmøtet 2011 06.05.2011  
  Årsmøte 28. april 2011 kl. 19.00 19.04.2011  
  Jon Hegdal til minne 22.02.2011  
  Ny stor gåve bringer Hafstadparken nærmare 29.01.2011  
  Invitasjon til cupfinale 06.01.2011  
  Grupper

  Nyheter fra media
  Nyheter fra krets
» Aktivitetsleiarkurs i barneidrett
» Stimuleringssamling hausten 2010
» TOPP-idrettsutvikling for ungdom 16-19 år
» Innføring av ordning for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg
» Ønskjer din klubb å bli enno betre på aktivitet og klubbdrift?
» Barneidrett - den viktigaste idrettsarenaen!

Slik blir idrettsparken på Hafstad:
Førde IL krev politiattestFørde IL, , Postboks 238, 6802  FØRDE
e-post: post@fordeidrettslag.no