Klubblogo


  Søk i idrettsnorge:
  

    Hjem        Kontakt oss    31.08.2015  

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Høybråten og Stovner Idrettslag torsdag 17. september kl. 19:00 på Klubbhuset

Innkallingen skjer i henhold til klubbens lover §17.

Et ekstraordinært årsmøte i klubben skal ifølge lovene bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet.

Vårt ekstraordinære årsmøte gjelder stiftelse av aksjeselskap i forbindelse med Idrettens Hus Nordbyen.

Sak 1) Godkjenne de stemmeberettigede og innkallingen 

Sak 2) Godkjenne saksliste

Sak 3) Velge ordstyrer, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 

Sak 4) Stiftelse av aksjeselskap i forbindelse med Idrettens Hus Nordbyen. 

Mvh

Styret 


Årsmøte i Høybråten og Stovner IL

Årsmøte i Høybråten og Stovner IL

TIRSDAG 21. APRIL KL. 19:00 I KLUBBHUSET
SAKSLISTE
  1. Konstituering
  2. Årsberetninger
  3. Regnskap for 2014
  4. Fastsettelse av medlemskontingent 
  5. Innkomne forslag
  6. Budsjett 2015
  7. Valg
  8. Avslutning

Regnskap 2014 Høybråten og Stovner Idrettslag


Medlemskontingent 2015

På årsmøtet i 2014 ble det besluttet å øke medlemsavgiften. Fra og med 2015 er den som følgende:

Junior(Under 19 år) - 225 kr
Senior - 350 kr
Pensjonist (Over 67 år) - 225 kr
Familiemedlemskap - 600 kr

For spørsmål angående medlemskap, send oss en mail: 

hsil@hsil.no 


  Flere nyheter Arkiv    
  Avtale med Adidas og G-Sport Metro 28.12.2013  
  Avtale med Oslo Sportslager 16.12.2013  
  Grasrotandelen, Støtt opp for oss! 05.03.2009  
  Åpning av Høybråten Stadion 20.10.2013  
  Nyheter fra forbund
» Spillemidler til utstyr 2010
» Idrettsrådskonferansen 2011
» Miljødepartementet godkjenner ubyggingen av Tryvann vinterpark - stor seier for idretten
» Kompensasjon av mva. ved bygging av idrettsanlegg
» Frivillig for verdighet - Global Dignity Day
» Idrettsforbundets kunnskapsturné 2010
» Holdningskampanje: Idrettsglede for alle
  Nyheter fra krets
» www.osloidrettskrets.no

Vil du bli medlem?
Trykk her!!!

Interne Linker:

Barneidrettskolen

Fotball

Håndball

Innebandy

Langrenn

Alpin

Seniortrimmen

Turn Damer

Turngruppas hjemmeside: www.hsilturn.no

Høybråten Velforening
Høybråten og Stovner IL, Postboks 36 Høybråten, 1005 Oslo, 1005  OSLO
e-post: hsil@hsil.no