Klubblogo


  Søk i idrettsnorge:
  
  Diskutèr
Les hva Freddieprum mener om 'sdfesdfsdf'
07.10.2015, 05:44


    Hjem        Kontakt oss    09.10.2015  

MEDLEMSKONTINGENT 2013

MEDLEMSKONTINGENT 2013

Tid for å fornye medlemskapet i Otta IL.

Blanketter er lagt ut på G-sport

Enkeltmedlemskap    kr    200.-

Gruppe / familie        kr    300.-

Støttemedlemmer     kr    150

Otta Idrettslag sin konto er  1644 28 79072.

 

 

Daglig leder

Daglig leder Otta il

Hei alle idrettsvenner!

Jeg er nå godt og vel på plass i klubbhuset oger i god gang med jobben som daglig leder i Otta il.

I første omgang er det i et engasjement på to år og deretter

vil vi vurdere veien videre.

For min egen del er jeg overveldet over all positiviteten

jeg har møtt både blandt sponsorer,trenere,oppmenn og aktive utøvere.

Takk!

For å kunne gjøre en god jobb er jeg avhengig av å få både ros.ris og gode ideer. Ring meg,send e post eller stikk innom på klubbhuset.

Til slutt vil jeg ønske dere alle en riktig god idrettsvår!

Rolv Myrum

Tlf 98613725

E mail post@ottail.no

 LEDERKURS FOR UNGDOM

Idrettskretsen innbyr til lederkurs for ungdom: http://www.idrett.no/krets/oppland/nyhetsarkiv/Sider/NyttLederkursforungdom.aspx

NB!
Det er ikke et krav at du er aktiv verken som utover eller tillitsvalgt i dag. Du trenger heller ikke være knyttet til et idrettslag, men du bør se for deg en rolle i et frivillig verv i nær fremtid.

Politiattest

Politiattest     

Alle i Otta IL som finner seg innenfor her oppgitte gruppe må skaffe seg ny politiattest.

Krav om politiattest i Otta IL

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.

LEIE AV KUNSTGRESSBANA

Leie av kunstgrasbana

Leie av kunstgressbana administreres for tiden av Geir Ove Tullut,


Otta ILs hovedsponsor:

 

Øvrige sponsorer:

 
Otta IL, , skansen 7, 2670  OTTA
e-post: post@ottail.no