Klubblogo    Hjem        Kontakt oss    19.04.2015  

NY LEDER I FOTBALLGRUPPA

Fotballgruppa hadde ekstraordinært årsmøte onsdag 25. mars. Ny formann skulle velges etter at Peder Berg trakk seg. Valgkomiteen hadde fått Sture Nygård som kandidat og han ble valgt med akklamasjon. Innad i styret har de valgt kasserer og sekretær, samt fått folk til å stille i komiteer og utvalg. Flott levert !Stor takk til Peder som har ledet gruppa i flere år.

NY ORGANISASJONSPLAN

Idrettslagets organisasjonsplan er helt fra tidlig på 1990-tallet. Hovedstyret har derfor bestemt at en ny plan skal utarbeides. En komite er i gang med arbeidet og planen vil bli lagt fram på årsmøtet neste år.

SALG AV IDRETTSTØY

Fotballgruppa har salg av idrettstøy. Hver onsdag i april mellom kl. 18 og 19 er BUA åpen. Den er i garasjen bak idrettshuset. For spørsmål, kontakt Anne Lundemoen Håkedal, tlf 91 61 91 26 eller Tone Hilde Birkenes, tlf 41 69 42 62

GJENGLEMT TØY

Ofte finner vi gjenglemt tøy i Birkenesparken. Det blir tatt inn og lagt i den store kassa i gangen på idrettshuset. Savner dere tøy og tror det er glemt i Birkenesparken: Ta en titt i kassa !

UTLEIE AV IDRETTSHUSET

Hilde Høygilt har ansvaret for utleie av idrettshuset. Hun treffes på tlf. 98 85 15 80 .Priser finner en ved å gå på "Utleie".


Grasrotandelen - Støtt Birkenes IL

Har du registrert ditt spillekort og gitt din grasrotandel til et lag som er godkjent? Birkenes idrettslag har nå over 270 som spiller for oss. Bli en støttespiller og registrer ditt spillekort til støtte for idrettslaget. Det er helt gratis og kan gjøres hos alle kommisjonærer. Du taper ingen ting, men lar noe av innsatsen din gå direkte til idrettslaget, -og ikke sentralt.Har du ikke registrert deg:Snakk med kommisjonæren når du spiller neste gang.Bli medlem I Birkenes Idrettsalg

Du kan nå melde deg inn som medlem i Birkenes Idrettslag ved å velge "Bli medlem" på menyen til venstre. Legg inn nødvendige opplysninger og trykk "send". E-posten går til ansvarlig for medlemsregisteret som sørger for innmelding i hovedlagets medlemsregister.Kontaktperson i idrettslaget er Dag Ivar Skåre Tlf. 41 90 11 11 eller mail: dag@skaare.org

KRISETEAM og RUTINER

Vi har opprettet et kriseteam og vedtatt rutiner når det oppstår mistanke om overgrep. Kriseteamet i Birkenes idrettslag består av lederen + 2 medlemmer. Det er: Leder: Oddvar Glidje, Berse tarrasse 13, 4760 Birkeland. Tlf. 95159514- 37276250 Mail: o-gli@online.no Medlem:Elise Nygård, Nordåsen terrasse 101, 4760 Birkeland. Tlf. 90201781 - 37276904 Mail: sture-n@online.no Medlem:May Britt Andersson, Ospekollen 17, 4760 Birkeland. Tlf. 90633614 - 37276695 Mail:maisa-andersson@hotmail.com


Vår hovedsponsor
Birkenes IL, v/Oddvar Glidje, Berse terrasse 13, 4760  BIRKELAND
e-post: o-gli@online.no