Klubblogo


  Søk i idrettsnorge:
  
  Diskutèr
Les hva Magnar mener om 'Skiføre på Kleivane '
29.03.2014, 08:29


  Vi spør
Det er haust, og sankar du

Berre sopp
Berre ville bær
Både sopp og bær
Nei, driv ikkje med slikt!

    Hjem        Kontakt oss    03.09.2014  

Nordstrandløpet på laurdag 6. sept.

Fjelhug/Vereide i samarbeid med Nordfjord Folkehøgskule inviterer til siste løpet i Nordfjordkarusellen.  Som vanleg avsluttar Nordstrandløpet karusellen, og som vanleg er det første laurdag i september som er datoen (6. sept.)

(biletet: tre nøgde deltakarar i 2013: Marcus Vedeler, Lars Otto Alme og Harald Slettvoll)

Ny heimeside

Eg er så smått byrja å setje meg inn i ny heimeside-løysing som vi er "tvinga" til å ta i bruk.  Klubben Online, som har hatt drifta av den gamle sida fasar ut, og det er berre eit tidsspørsmål nå den blir heilt borte.  Difor hastar det også litt med å kome i gang med den nye, som Idretten Online driftar.

Eg har ikkje heilt greitt å setje meg inn i dette enno, og famlar litt på må-få. Men det skal kome seg.  Førebels legg eg inn artiklane på både ny og gamal side, så kan de no lese dei der det høver best.

Nedanfor ein link som de i alle fall førebels kan nytte for å kome til den nye sida.

                                                                Dagfinn N.

http://fjellhugvereide.idrettenonline.no

Innbyding til Regionsleikar 8-12 år

Fjellhug/Vereide il inviterer til

REGIONSLEIKAR for Nordfjord 2014

FRIIDRETT GUTAR OG JENTER 8 - 12 ÅR

 

Regionsleikane i friidrett for 8-12 år

Regionsleikane i friidrett 8-12 år går på Idrettsplassen søndag 14. september.  Invitasjon kjem seinare i kveld eller i morgon, og vert sendt til laga i Nordfjord.

Øvingane er 60 m - lengde - liten ball.

Medalje til alle!

 

Styremøte i Fjellhug/Vereide

Fjellhug/Vereide hadde styremøte i kveld, på Nordstranda Skule.  Det var frammøte frå alle gruppene.


Saker:

Les hele saken...
KM til helga, siste frist for påmelding tirsdag kveld

Det nærmar seg frist for påmelding til KM.  Den går ut i morgon kveld

Førebels er tre deltakarar påmelde: Oskar Fure, Håkon Fjellestad, Mathias Nesgård, Else-Mari Nyheim, Cecilie Tveit, Malin Isane Førde og Lisa Selsvik.

Fristen går ut tirsdag 26. august kl 23.59

 

Gloppe-Trimmen 20. august

Bra deltaking, også i konkurranseklassen.  Andreas Rauset fekk ny pers, med tida 13,47 på dei fire kilometerane.  Gåvekort frå Domus/Mega vart vunne av Eivind Rauset.

 

Gloppe-Trimmen 20. august

Bra deltaking, også i konkurranseklassen.  Andreas Rauset fekk ny pers, med tida 13,47 på dei fire kilometerane.  Gåvekort frå Domus/Mega vart vunne av Eivind Rauset.

 

Gloppe-trimmen: Oppstart etter sommarferien

Gloppe-Trimmen starta opp att haustsesongen i går, med 44 deltakande.  Få i konkurranseløypa, men det reknar vi med rettar seg alt frå neste onsdag.

Ingebjørg Austrheim vann vekas gåvepremie.  Namn og resultat:

KM i friidrett på Byrkjelo Stadion

Innbyding til KM i friidrett finn du på neste side.  KM er for 13 år og eldre, og går 30. og 31. august.  Merk at det er krinsleikar for 10, 11 og 12 år.  Desse deltek kun på laurdag.

Meld frå til dagfinn.nyhammer@enivest.net dersom du ønskjer å delta!

 

  Flere nyheter Arkiv    
  Ørstaleikane i friidrett 04.08.2014  
  Grupper

  Nyheter fra media
  Nyheter fra forbund
» Spillemidler til utstyr 2010
» Idrettsrådskonferansen 2011
» Miljødepartementet godkjenner ubyggingen av Tryvann vinterpark - stor seier for idretten
» Kompensasjon av mva. ved bygging av idrettsanlegg
» Frivillig for verdighet - Global Dignity Day
» Idrettsforbundets kunnskapsturné 2010
» Holdningskampanje: Idrettsglede for alle
  Nyheter fra krets
» Aktivitetsleiarkurs i barneidrett
» Stimuleringssamling hausten 2010
» TOPP-idrettsutvikling for ungdom 16-19 år
» Innføring av ordning for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg
» Ønskjer din klubb å bli enno betre på aktivitet og klubbdrift?
» Barneidrett - den viktigaste idrettsarenaen!

  Idrettsnyheter
 
» Styret i GIR 2010 
» Fordeling av aktivitetsmidlane i Gloppen 
» Lågare tildeling av aktivitetsmidlar i år 
 
» Flere idrettsnyheter


Treningstider -  linkar

Friidrett     Volleyball    Trim

Handball     Barneidrett

 

E-post til heimesidene våre: dagfinn.nyhammer@enivest.net  

 

Vil du bli medlem i Fjellhug/Vereide il? Kontakt Kari-Anne Skrede Slagstad, tlf. 976 05 141 eller epost: kari.slagstad@okonor.no

Reiserekning finn du her

 

Kontonr. til Fjellhug/Vereide il er: 3710.30.87512

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Fjellhug/Vereide IL, v/ Terje Gjengedal, Nordstrandsvegen 30, 6823  SANDANE
e-post: terje.gjengedal@hotmail.com