Klubblogo


  Søk i idrettsnorge:
  
  Diskutèr
Les hva Magnar mener om 'Skiføre på Kleivane '
29.03.2014, 08:29


  Vi spør
Kva synest du om merking av turløyper i Gloppen?

God merking, lett å finne fram
Burde vore betre merka
Dei ny-merka løypene (grøne standardskilt) er eit framskritt
Vi treng ikkje merking, folk kan finne fram sjølv

    Hjem        Kontakt oss    21.08.2014  

Gloppe-Trimmen 20. august

Bra deltaking, også i konkurranseklassen.  Andreas Rauset fekk ny pers, med tida 13,47 på dei fire kilometerane.  Gåvekort frå Domus/Mega vart vunne av Eivind Rauset.

 

Gloppe-Trimmen 20. august

Bra deltaking, også i konkurranseklassen.  Andreas Rauset fekk ny pers, med tida 13,47 på dei fire kilometerane.  Gåvekort frå Domus/Mega vart vunne av Eivind Rauset.

 

Gloppe-trimmen: Oppstart etter sommarferien

Gloppe-Trimmen starta opp att haustsesongen i går, med 44 deltakande.  Få i konkurranseløypa, men det reknar vi med rettar seg alt frå neste onsdag.

Ingebjørg Austrheim vann vekas gåvepremie.  Namn og resultat:

KM i friidrett på Byrkjelo Stadion

Innbyding til KM i friidrett finn du på neste side.  KM er for 13 år og eldre, og går 30. og 31. august.  Merk at det er krinsleikar for 10, 11 og 12 år.  Desse deltek kun på laurdag.

Meld frå til dagfinn.nyhammer@enivest.net dersom du ønskjer å delta!

 

Ørstaleikane i friidrett

Som i fjor ønskjer vi også i år å ta med gutar og jenter til Ørstaleikane i Friidrett.  Sjå innbydinga under.

Friidrettsgruppa har sendt ei FB-melding til aktuelle foreldre, men her kan vere andre som vi ikkje når via Facebook eller epost.  Så ta kontakt med dagfinn.nyhammer@enivest.net i løpet av denne veka; vi har reservert hytter på Ørsta Camping, der vi må gje endeleg beskjed i løpet av veka.

 

Fjord-o Vest

Fjord-o Vest vart i førre veke arrangert i sogn og Fjordane med fleire løparar frå Fjellhug/Vereide på startstrek i dei ulike løpa.Takk til sponsorar!

Svinestranda Opp hadde mange gode sponsorar som hjelpte oss med premiar til løpet.  Vi takkar dei hjarteleg for støtta, og oppfordrar glopparar og andre til handle på desse butikkane når du har bruk for noko dei har i utvalet sitt!

Hovudsponsorane våre var: ØKONOR, Advokatane Lothe, Mardal og Gjengedal, Nordfjord Laks, Olav Hjelmeset og Tannlege Seim. 

Så har vi den flotte rekka med lokale bedrifter:

Nasjonalt stemne i Hyen 23/7

NASJONALT FRIIDRETTSTEMNE 23. juli kl 16.30

Onsdag kvelden er Idrettsplassen i Hyen arena for det tradisjonelle nasjonale friidrettstemnet. Etter at vi fekk nytt anlegg er det ei glede å få invitere utøvarar til Hyen det ein kan få konkurrere under topp forhold.

Dei som vil vere med må gje beskjed til dagfinn.nyhammer@enivest.net innan 19. juli.   Namn, f.år. og kva øvingar ein vil vere med i.  Fjellhug/Vereide betalar startkontingenten.  Innbydinga finn du under:

 

Sparebankleikane 2014 - oppsummering for Fjellhug/Vereide

 

 

 

 

 

 

 

Fjellhug/Vereide hadde 9 deltakarar påmelde, og dei gjorde sine saker bra.  Fleire medaljer, og mang resultat som deltakarane kunne vere nøgde med.

Nedanfor finn du korleis kvar enkelt gjorde det, dei tre dagane.  Dessutan finn du fullstendige resultatlister på SFFIK sine sider.  Eller her

 

Fin-fin andre dag på Sparebankleikane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flott 2. dag av Sparebankleikane, med god deltaking og mange flotte resultat.  Resultata finn ein på SFFIK sine sider

Biletet:  Gutar 10 år på 60 m, med Roar Fjellestad, Fj/V til venstre.

 

  Flere nyheter Arkiv    
  Flott første dag på Sparebankleikane 04.07.2014  
  Grupper

  Nyheter fra media
  Nyheter fra forbund
» Spillemidler til utstyr 2010
» Idrettsrådskonferansen 2011
» Miljødepartementet godkjenner ubyggingen av Tryvann vinterpark - stor seier for idretten
» Kompensasjon av mva. ved bygging av idrettsanlegg
» Frivillig for verdighet - Global Dignity Day
» Idrettsforbundets kunnskapsturné 2010
» Holdningskampanje: Idrettsglede for alle
  Nyheter fra krets
» Aktivitetsleiarkurs i barneidrett
» Stimuleringssamling hausten 2010
» TOPP-idrettsutvikling for ungdom 16-19 år
» Innføring av ordning for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg
» Ønskjer din klubb å bli enno betre på aktivitet og klubbdrift?
» Barneidrett - den viktigaste idrettsarenaen!

  Idrettsnyheter
 
» Styret i GIR 2010 
» Fordeling av aktivitetsmidlane i Gloppen 
» Lågare tildeling av aktivitetsmidlar i år 
 
» Flere idrettsnyheter


Treningstider -  linkar

Friidrett     Volleyball    Trim

Handball     Barneidrett

 

E-post til heimesidene våre: dagfinn.nyhammer@enivest.net  

 

Vil du bli medlem i Fjellhug/Vereide il? Kontakt Kari-Anne Skrede Slagstad, tlf. 976 05 141 eller epost: kari.slagstad@okonor.no

Reiserekning finn du her

 

Kontonr. til Fjellhug/Vereide il er: 3710.30.87512

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Fjellhug/Vereide IL, v/ Terje Gjengedal, Nordstrandsvegen 30, 6823  SANDANE
e-post: terje.gjengedal@hotmail.com