Klubblogo


  Søk i idrettsnorge:
  
  Diskutèr
Les hva crorkservice mener om 'bmuSLGxnGPPagJhyJ'
19.07.2014, 11:13


  Vi spør
Kva synest du om merking av turløyper i Gloppen?

God merking, lett å finne fram
Burde vore betre merka
Dei ny-merka løypene (grøne standardskilt) er eit framskritt
Vi treng ikkje merking, folk kan finne fram sjølv

    Hjem        Kontakt oss    26.07.2014  

Takk til sponsorar!

Svinestranda Opp hadde mange gode sponsorar som hjelpte oss med premiar til løpet.  Vi takkar dei hjarteleg for støtta, og oppfordrar glopparar og andre til handle på desse butikkane når du har bruk for noko dei har i utvalet sitt!

Hovudsponsorane våre var: ØKONOR, Advokatane Lothe, Mardal og Gjengedal, Nordfjord Laks, Olav Hjelmeset og Tannlege Seim. 

Så har vi den flotte rekka med lokale bedrifter:

Nasjonalt stemne i Hyen 23/7

NASJONALT FRIIDRETTSTEMNE 23. juli kl 16.30

Onsdag kvelden er Idrettsplassen i Hyen arena for det tradisjonelle nasjonale friidrettstemnet. Etter at vi fekk nytt anlegg er det ei glede å få invitere utøvarar til Hyen det ein kan få konkurrere under topp forhold.

Dei som vil vere med må gje beskjed til dagfinn.nyhammer@enivest.net innan 19. juli.   Namn, f.år. og kva øvingar ein vil vere med i.  Fjellhug/Vereide betalar startkontingenten.  Innbydinga finn du under:

 

Sparebankleikane 2014 - oppsummering for Fjellhug/Vereide

 

 

 

 

 

 

 

Fjellhug/Vereide hadde 9 deltakarar påmelde, og dei gjorde sine saker bra.  Fleire medaljer, og mang resultat som deltakarane kunne vere nøgde med.

Nedanfor finn du korleis kvar enkelt gjorde det, dei tre dagane.  Dessutan finn du fullstendige resultatlister på SFFIK sine sider.  Eller her

 

Fin-fin andre dag på Sparebankleikane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flott 2. dag av Sparebankleikane, med god deltaking og mange flotte resultat.  Resultata finn ein på SFFIK sine sider

Biletet:  Gutar 10 år på 60 m, med Roar Fjellestad, Fj/V til venstre.

 

Flott første dag på Sparebankleikane

Det vart oppnådd ei mengd gode resultat på Sparebankleikane i kveld.  Deltakarane frå Fjellhug/Vereide gjorde det bra, m.a. fekk Lisa Selsvik sølv og Malin Førde Isane bronse i slegge. Even Nesgård fekk gull i stav, medan Steffen Fjellestad tok sølv i slegge.

I morgon er det den store konkurransedagen, med mange øvingar, og ei mengde born i rekruttklassen 8, 9 og 10 år.  Resultat frå i dag finn du her

 

Tidsskjema Sparebankleikane

Nedanfor finn du tidsskjema for Sparebankleikane.

Det vert også lagt ut på Sogn og Fjordane friidrettskrins sine sider.

 Startlista finn du her

 

Turorientering

No er alle turorienterinspostane hendge opp og konvoluttar til sals på O.K. Henden. Dei kostar kr 150 og inneheld kart over Engesetåsen med 40 postar og kart over Dimma med 11 postar. Det er også eitt kontrollkort og diverse informasjon i konvoluttane. Postane vert hengande ute til etter skulane sin haustferie, so det er god tid til mange flotte turar i skog og mark. God tur!

Siste Gloppe-Trim for sommarferien

61 frammøtte i godveret i Bukta, og no kan alle ta ferie frå Gloppe-Trimmen i trygg forvisning om at dei har gjort ein god innsats for helsa si. 13. august er det tid for å starte opp att, og vi ønskjer vel møtt til seks nye trimkveldar då.

Vinnar av kveldens gåvekort vart Johanna Roset.

Desse var med på onsdag:

 

Biletet:  Johanna vann gåvekort frå Ronny Husevåg Rør.

Svinestrandløpet, oppdatert resultatliste

Vi har no oppjustert resultata med mellomtider frå Austrheimsstøylen.

 

Sparebankleikane - innbyding

Sparebankleikane i friidrett er ikkje langt unna. 4. - 6. juli brakar det laust på Byrkjelo Stadion med tre flotte friidrettsdagar.  Invitasjon finn du nedanfor!

Fjellhug/Vereide-deltakarar: Meld frå til dagfinn.nyhammer@enivest.net innan tysdag 1. juli, slik at vi får lagt deg inn i påmeldingssystemet.  Klubben betalar startpengar for medlemene sine. 

  Flere nyheter Arkiv    
  3000 m på Sparebankleikane? 23.06.2014  
  Grupper

  Nyheter fra media
  Nyheter fra forbund
» Spillemidler til utstyr 2010
» Idrettsrådskonferansen 2011
» Miljødepartementet godkjenner ubyggingen av Tryvann vinterpark - stor seier for idretten
» Kompensasjon av mva. ved bygging av idrettsanlegg
» Frivillig for verdighet - Global Dignity Day
» Idrettsforbundets kunnskapsturné 2010
» Holdningskampanje: Idrettsglede for alle
  Nyheter fra krets
» Aktivitetsleiarkurs i barneidrett
» Stimuleringssamling hausten 2010
» TOPP-idrettsutvikling for ungdom 16-19 år
» Innføring av ordning for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg
» Ønskjer din klubb å bli enno betre på aktivitet og klubbdrift?
» Barneidrett - den viktigaste idrettsarenaen!

  Idrettsnyheter
 
» Styret i GIR 2010 
» Fordeling av aktivitetsmidlane i Gloppen 
» Lågare tildeling av aktivitetsmidlar i år 
 
» Flere idrettsnyheter


Treningstider -  linkar

Friidrett     Volleyball    Trim

Handball     Barneidrett

 

E-post til heimesidene våre: dagfinn.nyhammer@enivest.net  

 

Vil du bli medlem i Fjellhug/Vereide il? Kontakt Kari-Anne Skrede Slagstad, tlf. 976 05 141 eller epost: kari.slagstad@okonor.no

Reiserekning finn du her

 

Kontonr. til Fjellhug/Vereide il er: 3710.30.87512

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Fjellhug/Vereide IL, v/ Terje Gjengedal, Nordstrandsvegen 30, 6823  SANDANE
e-post: terje.gjengedal@hotmail.com