Klubblogo


  Søk i idrettsnorge:
  
  Diskutèr
Les hva Martin Sivertsen mener om 'RE:Årets klubbleiar'
16.11.2014, 22:14


    Hjem        Kontakt oss    29.01.2015  

Dametrenarkurs

Fotball: Laurdag 28. februar og søndag 1. mars vil Stryn fotball arrangere trenarkurs for damer. Uansett kva nivå du trenar eller kan tenkje deg å trene, er du hjarteleg velkomen på kurs.

Les hele saken...
Politiattestnytt

Politiattest: God respons på dugnaden.

Les hele saken...
Aldersbestemtfotballen i gang!

20 fotballtrenarar på felles igangsettingsmøte i januar: Aldersbestemtavdelinga i STIL Fotball var rekordtidleg ute i 2015, og samla sine trenarkrefter til impulsmøte og inspirasjonssamling tidleg i førre veke. 

Ei lydhøyr forsamling fekk orientering av klubbens nye trenarkoordinator. Foto: Sjur G


Årets store dugnad: politiattest

Alle med tillitsverv i STIL - trenarar, tillitsvalde/styremedlemmer - skal i 2015 søke om politiattest. Du har sjølv ansvar for å søke, men i STIL har vi laga ein mal for jobben som skal forenkle prosessen (den er alt i utgangspunktet relativt enkel). Sjå informasjon i venstre meny. Kvar gruppe i STIL styrer dette arbeidet, og no går startskotet for alle i fotballgruppa. Les vidare for å få informasjon om kva du konkret må gjere.  

Les hele saken...
Årsmøtet i fotballgruppa utsett

Det tillyste årsmøtet i STIL si fotballgruppe 26. januar er utsett. Årsaka er at hovudlaget/gruppaene sin rekneskap ikkje ligg føre. Ny dato for årsmøtet: 2. februar kl. 1900. I mellomtida kryssar vi fingrane for rekneskapen.

Coop Mega/Extra støttar STIL Fotball

 
 
Det mangeårige samarbeidet mellom Coop Mega og STIL Fotball vil halde fram også når varehuset vert omprofilert til Coop Extra frå hausten 2015. Denne veka inngjekk Coop Mega/Extra og STIL Fotball ein fornya samarbeidsavtale som styrkar Coop sin posisjon som ein av STIL Fotballs sentrale støttespelarar.

-STIL Fotball er ein stor aktør i idrettsmiljøet i Gloppen, og vi ser det som ei viktig oppgåve å støtte opp, seier butikksjef Martin Hamre ved Coop Mega. –Vi har merka oss som svært positivt at STIL er blitt fylkets første Kvalitetsklubb.Les hele saken...
Inn i varmen

Fotball: STIL fotball sitt ballcontainersystem har gjennomgått ei mindre, men viktig endring.

Les hele saken...
11 lag påmeldt KM-Innandørs

Påmeldingsfristen for kvalifiseringsspelet for KM-Innandørs er no ute.

Sandane stiller med heile 11 lag frå aldersbestemt.


Les hele saken...
Ny politiattest rutine for STIL etter ny politiregisterlov av 1. juli 2014

Alle som har eit tillitsverv i STIL må søke om attest.

Sjå i venstremarg under "politiattest" for meir utfyllande informasjon.

Trenarkurs 2. - 3. mars

Fotball: Mandag 2. og tysdag 3. mars vert det arrangert trenarkurs i fotball på Sandane. Alle interesserte er velkomne til å delta! Kurset høver godt for trenarar i aldersbestemt fotball, og vi kan garantere at her er inspirasjon å hente.

Les hele saken...
  Flere nyheter Arkiv    
  Årsmøte i STIL Hovudstyre er sett til den 23.02.2015 15.01.2015  
  STIL Fotball med kick off og impulssamling 31.12.2014  
  STIL opnar mot Høyang 14.01.2015  
  Bur det ein dommar i deg? 13.01.2015  
  STIL Fotball: 12.01.2015  
  Breimsbygda i 6.? 12.01.2015  
  Bjarte Skaaden assistenttrenar i Varegg 11.01.2015  
  Bjørn Åmot leiar damene 08.01.2015  
  Påmeldinga er i gang 05.01.2015  
  Simon Gimmestad årets spelar 03.01.2015  
  Grupper

  Nyheter fra media
  Nyheter fra forbund
» Spillemidler til utstyr 2010
» Idrettsrådskonferansen 2011
» Miljødepartementet godkjenner ubyggingen av Tryvann vinterpark - stor seier for idretten
» Kompensasjon av mva. ved bygging av idrettsanlegg
» Frivillig for verdighet - Global Dignity Day
» Idrettsforbundets kunnskapsturné 2010
» Holdningskampanje: Idrettsglede for alle
  Nyheter fra krets
» Aktivitetsleiarkurs i barneidrett
» Stimuleringssamling hausten 2010
» TOPP-idrettsutvikling for ungdom 16-19 år
» Innføring av ordning for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg
» Ønskjer din klubb å bli enno betre på aktivitet og klubbdrift?
» Barneidrett - den viktigaste idrettsarenaen!

 

ÅRSMØTE

I

SANDANE TURN OG IDRETTSLAG

23.02.2015

Hugs: Årsmeldingar må vere klare innan 9. februar

 DET SKAL IKKJE VERE AKTIVITET I IDRETTSPARKEN ETTER KL. 22.30

 

HOVUDSPONSORAR

FOR STIL:

  

       

 

 

Handball: 

Oppskrift for arrangørlag i Firdahallen

 

 

REGLAR FOR DISKUSJONSSIDA

Hovudstyret har den 01.03.11 vedteke at alle innlegg på diskusjonssida utan fulle namn, dvs førenamn og etternamn, vert sletta utan vurdering av innhaldet i innlegget. Elles vert innlegg med usakeleg innhald sletta.

 

 

VIL DU BLI MEDLEM I STIL?

Send ein epost til post@sandanetil.no eller kontakt Tore Hauge, tlf  47263447

 

 

VIL DU RESERVERE DEG MOT BILDEBRUK?

Bilder er med på å gjere heimesida vår interessant og levande. Internett inneber samtidig at bilda blir liggande tilgjengeleg for alle og einkvar. Hvis du ikkje ønskjer at STIL brukar bilder av deg eller barna dine på heimesida, kan du reservere deg ved å kontakte nettredaksjonen eller nokon i Arbeidsutvalet i STIL: post@sandanetil.no

 

 
Sandane Turn og Idrettslag, Postboks 157, Sandane, 6821  SANDANE
e-post: post@sandanetil.no