Klubblogo


  Søk i idrettsnorge:
  
  Diskutèr
Les hva cheap backlinks mener om 'eoOIfylNMfcgumo'
05.07.2015, 23:17


    Hjem        Kontakt oss    29.08.2015  

Årsmøte 2015

Idrettsrådets årsmøte 2015 holdes på sportshytta til IL Kolbukameratene, onsdag 18. mars kl. 19.00. Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være inne til styret 6. mars 2015 Årsmøte behandler ordinære årsmøtesaker ihht NIF s lovnorm og saksdokumentene sendes ut senest en uke før årsmøtet avholdes. Hver klubb kan stille med 2 stemmeberettigede medlemmer. Hedersbevisning 2014 Hedersbevisningen kan tildeles personer som gjennom flere år har nedlagt en betydelig innsats for idretten i Østre Toten. IR s styre ber om at klubbene melder inn kandidater for hedersbevisningen 2014. Frist for å melde inn kandidater til styret er 6. mars 2015. Styret

Frafallsundersøklelse i idretten

ØTIR forespurte en klasse ved idrettslinja på Lena videregående skole, om de kunne kjøre en undersøkelse på hvorfor ungdommen slutter med sin idrett. Elever ved Lena og Skreia ungdoms skole pluss Lena videregående ble tatt ut som spørreobjekter, og resultatet av undersøkelsen foreligger nå. Idrettsrådet takker elevene ved Lena videregående skole for en flott utført jobb med undersøkelsen.

Les hele saken...
IDRETTSRÅDETS ÅRSMØTE 2014

Idrettsrådets årsmøte 2014 holdes på sportshytta til Lensbygda sportsklubb, onsdag 19. mars kl. 19.00. Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være inne til styret 1. mars 2014 Årsmøte behandler ordinære årsmøtesaker ihht NIF’s lovnorm og saksdokumentene sendes ut senest en uke før årsmøtet avholdes. Hver klubb kan stille med 2 stemmeberettigede medlemmer. Styret

  Nyheter fra media
  Nyheter fra forbund
» Spillemidler til utstyr 2010
» Idrettsrådskonferansen 2011
» Miljødepartementet godkjenner ubyggingen av Tryvann vinterpark - stor seier for idretten
» Kompensasjon av mva. ved bygging av idrettsanlegg
» Frivillig for verdighet - Global Dignity Day
» Idrettsforbundets kunnskapsturné 2010
» Holdningskampanje: Idrettsglede for alle
  Nyheter fra krets
» Kan vi lære noe av svømming når det gjelder trening?
» Retningslinjer for mesterskpastilskuddsordningen
» Søknadsfrist - kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg
» Kurs i Basistrening
» Trenerseminar
» Holdningskampanje ”Idrettsglede for alle”
» Endring av e-postadresser for Oppland IK
» Inspirasjonsdag for lærere / ansatte i idretten
» Enda en Idrettsfaglig rådgiver
» Momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg - bestemmelser for 2010

Idretter på Østre Toten

 

hopp: Østre Toten Skilag

         Kolbu-kameratene

langrenn: Østre Toten Skilag

               Kolbukam.

               Lensbygda Sportskl.

               Kolbu IL

               Viken Skiklubb

kombinert: Østre Toten Skilag

skiskyting:Østre Toten Skilag

sykkel: CK Totentråkk

 håndall: Toten HK

              Skreia IL

              Kolbukam/KIL

              Lensbygda Sp.

              Lena IF

fotball:   FK.Toten

             Kolbukam/KIL

             Lena IF

             Skreia IL

             Kapp IF

             Lensbygda Sp

             Toppen IL

turn: Østre Toten gym.og turn

motorcross: NMK Gjøvik

Linedance: Skreien linedanceclud

Hest: Islandshesteklubben Leiknir

         Starum Hestesportsklubb

Orientering. OL Toten-Troll

Roing: Gjøvik og Toten Kajakkklubb

Skyting: Viken Skytterlag

            Østre Toten skytterlag

 

 
Østre Toten Idrettsråd, John Skoglund, Brattbakken 31, 2849  KAPP
e-post: john.skoglund@hotmail.no